Kontakty

sídlo firmy    
obchodné meno: Ing. František Sarik – ELSATEX
adresa: Ondavské Matiašovce 56, 094 01, okr. Vranov nad Topľou
IČO / DIČ / IČ DPH: 10804692 / 1020772379 / SK1020772379
živnostenský register: OÚ Vranov nad Topľou 713-1999
bankové spojenie: VÚB Vranov nad Topľou
  SK09 0200 0000 0000 0424 3632 dodávatelia
  SK48 0200 0000 0022 7661 9153 odberatelia
riaditeľ firmy
Ing. František Sarik
vCard
057 4458166
0905 642 794
ekonóm
Ing. Mária Sariková
vCard
057 4458166
0905 325 340
manažér
PhDr. Dominik Sarik
vCard
057 4458166
0907 145 353

predajne ELSATEX

VRANOV NAD TOPĽOU
vedúci predajne:
Námestie slobody 3, 093 01
Pavol Jenčo
vCard
057 4880081
0905 622 292
STROPKOV
vedúci predajne:
Hlavná 1647/27, 091 01
Marcel Slivka
vCard
054 7181071
0905 325 341
SNINA
vedúci predajne:
Strojárska 2945, 069 01
Radek Drančák
vCard
057 7580131
0915 932 334
zobraziť všetkých partnerov